<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Mraznička CALEX CRF 120 3H

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: CALEX CRF 120 3H - Mraznička - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál CALEX CRF1203H / CRF 120 3 H


PDF Stiahnuť návod zadarmo Mraznička CALEX CRF 120 3H
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 1.47 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
CONGELATORE
Istruzioni per l’istallazione, l’uso, la manutenzione
i
Instructions for installation, use, maintenanceFREEZER
gb
åéêéáàãúçàäåéêéáàãúçàäåéêéáàãúçàäåéêéáàãúçàäåéêéáàãúçàä
àÌcÚpy͈ËË Ôo ycÚaÌo‚Íe, ÔoÎúÁo‚aÌ˲ Ë yxo‰y LODÓWKA
INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI MRAZNIâKAMRAZNIâKAMRAZNIâKAMRAZNIâKAMRAZNIâKA
Návod na instalaci, pouÏití a údrÏbu.
MRAZNIâKAMRAZNIâKAMRAZNIâKAMRAZNIâKAMRAZNIâKA
Návod na in‰taláciu, pouÏitie , o‰etrovanie
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
Інструкція з інсталяції, користування і технічного обслуговування ЗАМРЗИВАЧ
Упутствo за инсталирање, употребу и одржавање
Russo
pl
cz
sk
uk
sr

========1========

i
Questo prodotto è conforme alle vigenti normative europee di sicurezza relative alle apparecchiature elettriche. E’ stato sottoposto a lunghe prove e meticolosi test per valutarne la sicurezza e l’affidabilità. Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente questo ma- nuale, in modo da sapere esattamente cosa fare e cosa non fare. Un uso inappropriato del- l’apparecchio può essere pericoloso, soprattutto per i bambini. Prima di collegare l’apparec- chio accertarsi che i dati in targa siano corrispondenti a quelli del vostro impianto. I materiali dell’imballaggio riciclabili, non disperderli nell’ambiente, portarli quindi ad un impianto di smaltimento, affinché possano essere riciclati. La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando è collegato ad un impianto elettrico munito di un efficace presa di terra, a norma di legge. E’ obbligatorio verificare questo fondamentale requisito di sicurezza. In caso di dubbio, richiede...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.