<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Automatická práčka IGNIS AWF 425

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: IGNIS AWF 425 - Automatická práčka - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál IGNIS AWF425 / AWF 425


PDF Stiahnuť návod zadarmo Automatická práčka IGNIS AWF 425
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 0.28 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
SK
PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÁÈKY
1. Odblokovanie práèky
Prací agregát práèky je poèas prepravy pevne spojený so skriòou práèky. Pred zapnutím je práèku nutné úplne odbali práèky (viï kapitolu „Odblokovanie práèky“)
V prípade zapnutia neodblokovanej práèky hrozí, že sa práèka vážne poškodí.
2. Prvý prací cyklus
Pred prvým použitím práèky nechajte prebehnú práèky od prípadného prachu a iných neèistôt.
1. Do násypky II nasypte 2 polievkové lyžice pracieho prostriedku
2. Gombík programátora nastavte na èíslicu 3 (program pre farebnú bavlnu 60°C), èím sa práèky uvedie do chodu.
Pred zapojením práèky si preèítajte pozorne tento návod na obsluhu
30

========1========

OBSAH
POPIS PRÁÈKY str. 32
OVLÁDACÍ PANEL str. 32
VYBALENIE PRÁÈKY str. 33
RADY A UPOZORNENIA str. 34
VKLADANIE BIELIZNE DO PRÁÈKY str. 34
DÁVKOVANIE PRACÍCH DETERGENTOV
A PROSTRIEDKOV PRE ÚPRAVU BIELIZNE str. 35
NASTAVENIE ZVOLENÉHO PROGRAMU str. 36
DOLEŽITÉ INFORMÁCIE O FUNKCII PRÁÈKY str. 37
PRERUŠENIE PROGRAMU str. 37
VO¼BA PROGRAMOV PRANIA str. 38
ÈISTENIE A ÚDRŽBA PRÁÈKY str. 39/40
DIAGNOSTIKA PORÚCH str. 41
SERVISNÉ OPRAVY str. 41
AKO ODBLOKOVA PRÁÈKU str. 42
INŠTALÁCIA PRÁÈKY str. 42
PRIPOJENIE NA VODOVODNÚ SIE str. 42
NAPOJENIE NA KANALIZÁCIU str. 43
PRIPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIE str. 43
31

========2========

POPIS PRÁÈKY
1. Dvierka práèky
2. Dvierka nádrže
3. Násypka pre pracie prostriedky 4. Dvierka bubna
5. Výtokové èerpadlo 6. Sokel
OVLÁDACÍ PANEL
1
1. Gombík programátora
Slúži na nastavenie zvoleného programu prania - natoèením gombíka na predpísaný symbol na paneli. Gombíkom ot...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.