<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Videorekordér SONY SLV X9N

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: SONY SLV X9N - Videorekordér - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál SONY SLVX9N / SLV X 9 N


PDF Stiahnuť návod zadarmo Videorekordér SONY SLV X9N
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 1.54 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
3-068-372-21 (1) CZ
Video Cassette Recorder
Návod k obsluzeNávod k obsluzeNávod k obsluzeNávod k obsluze
PA L
SLV-X9N
© 2001 Sony Corporation

========1========

UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani nadměrné vlhkosti.
Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Opravy přenechte pouze kvalifikovaným odborníkům.
Výměna síťového přívodu může být provedena pouze v kvalifikované servisní opravně. Bezpečnostní opatření
Bezpečnost při používání
• Tento přístroj pracuje se střídavým napětím
220 – 240 V, 50 Hz. Přesvědčte se, že místní
síťové napětí odpovídá provoznímu napětí
přístroje.
• Spadne-li do přístroje jakýkoli předmět,
odpojte jej od sítě a nechte jej před dalším
používáním prohlédnout kvalifikovaným
odborníkem.
• Jestliže nebyl síťový přívod odpojen ze sítě,
potom je přístroj stále připojen k síti, i
přestože byl vypnut.
• Nehodláte-li přístroj delší dobu používat,
odpojte jeho síťový přívod ze sítě. Při
vytahování kabelu síťového přívodu ze
zásuvky jej vždy uchopte za zastrčku, nikdy
netahejte za kabel.
Umístění
• Zabezpečte dostatečnou cirkulaci vzduchu,
abyste se vyhnuli nebezpečí vnitřního
přehřátí přístroje.
• Nepokládejte přístroj na povrchy (koberce,
přikrývky atd.) a nebo do blízkosti materiálů
(záclony, závěsy), které by mohly zablokovat
ventilační otvory.
• Neumísťujte přístroj do blízkosti tepelných
zdrojů jako jsou radiátory nebo vzduchová
ventilace a nebo na přímém slunečním záření, ...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.