<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Automatická práčka ELECTROLUX EWS1045

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: ELECTROLUX EWS1045 - Automatická práčka - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál ELECTROLUX EWS1045 / EWS 1045


PDF Stiahnuť návod zadarmo Automatická práčka ELECTROLUX EWS1045
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 2.93 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
132996850•gb.qxd 13-11-2001 12:21 Pagina 1
WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA
PRALNI STROJ
GB
EWS 1045
PL
CZ
SK
132 996 850
SLO

========1========

132996850•cz.qxd 13-11-2001 12:22 Pagina 50
Vá zení zákazníci,
prosíme vás, abyste si pozorn ™ precetli tento návod a zam™rili svou pozornost predevsím na bezpecnostní predpisy uvedené na prvních stránkách. Doporu cujeme návod uschovat, abyste do n™ho mohli nahlédnout i kdykoli v budoucnosti, a eventuáln ™ ho predat novému majiteli v p rípad™ prodeje tohoto spotrebice.
Skody zp√sobené p ri doprav™ Když spotřebič vybalíte, zkontrolujte, zda není poškozen. Jestliže máte nějaké pochybnosti, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte servisní středisko.
Symboly, použité u některých odstavců této příručky, mají následující význam:
Trojúhelníkovou zna ckou anebo upozorñovacími vyrazy (Pozor! nebo Upozorn™ní!) jsou vyznaceny pokyny zvlá st d√lezité pro va si bezpecnost a pro správné fungování p rístroje. Prosíme vás o jejich dodrzování.
Informace s tímto symbolem slouzí jako dodatek k pokyn√m pro praktické pou zití prístroje.
Tulipán ozna cuje rady a doporucení k hospodárnému vyu zívání pra cky s ohledem na zivotní prostredí
Náš příspěvek k ochraně životního prostředí:
používáme recyklovaný papír.
50

========2========

132996850•cz.qxd 13-11-2001 12:22 Pagina 51
Obsah
Důležité informace 52
Likvidace
53
Rady pro ochranu zivotního prostredí 53
Technická specifikace 54
Údržba 69
Skříň automatické pračky 69
Dvířka 69
Zásuvka dávkovače 69
Filtr na přívodu vody 69
Odtokovy filtr 69
Nouzové vyprazdňování 70
Nebez...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.