<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Telefón NOKIA 2330

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: NOKIA 2330 - Telefón - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál NOKIA 2330 / 2330


PDF Stiahnuť návod zadarmo Telefón NOKIA 2330
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 0.39 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka
9214175 1. vydání

========1========

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-512 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese h ttp://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.
Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.
Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.
Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http:// www.mpegla.com
Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.