<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Sušička prádla ELECTROLUX EDI 97170 W

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: ELECTROLUX EDI 97170 W - Sušička prádla - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál ELECTROLUX EDI97170W / EDI 97170 W


PDF Stiahnuť návod zadarmo Sušička prádla ELECTROLUX EDI  97170 W
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 8.17 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
návod k použití navodila za uporabo
Iron AidTM Iron AidTM
EDI97170W

========1========

2 electrolux
Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Popis spotřebiče 5 Ovládací panel 6 Co se zobrazuje na displeji 6 Před prvním použitím 6 Třídění a příprava prádla 7 První spuštění 7 Napřovací systém Iron Aid TM 8 Spouštění programu Iron Aid TM 12
Sušení 13 Spuštění sušícího programu 16 Sušák 16 Čištění a údržba 18 Co dělat, když ... 21 Technické údaje 23 Nastavení spotřebiče 23 Poznámky pro zkušebny 24 Instalace 24 Servis 26
Zm ĕny vyhrazeny
Důležitá bezpečnostní upozornění Důležité Pro programy Iron Aid musíte použít destilovanou vodu.
Voda z vodovodu způsobí poškození spotřebiče.
Důležité V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně p řed
nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho p řestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Všeobecné bezpečnostní informace •Změna technických parametrů, nebo ja-
kákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpeč-
ná.
•Tento spotřebič nesm ějí používat osoby
(včetně d ětí) se sníženými fyzickými nebo
duševními schopnostmi, bez p...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.