<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Mraznička ELECTROLUX EC 3319 M

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: ELECTROLUX EC 3319 M - Mraznička - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál ELECTROLUX EC3319M / EC 3319 M


PDF Stiahnuť návod zadarmo Mraznička ELECTROLUX EC 3319 M
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 0.52 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE
TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA
EC 2219M, E 2619M, EC 3319M

========1========

OBSAH
TECHNICKÁ SPECIFIKACE................................................................................................................ str. 2
BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY.................................................................................................................. str. 3 Výstrahy a upozornìní
INSTALACE............................................................................................................................... ................ str. 4 Postavení na místo
Elektrické pøipojení
Zapnutí
JAK SPOTØEBIÈ POUŽÍVAT........................................................................................................... str. 5-6 Regulace teploty
Otevírání /zavírání víka
Ovládací panel
Zmrazování
Balení a umís
Zmrazovací výkon
Zámek
Dìlicí stìna
Koše
UŽITEÈNÉ RADY .................................................................................................................................... str. 7 Uchovávání
Zmrazování
Rozmrazování
Pøíslušenství
ÚDRŽBA............................................................................................................................... ...................... str. 8 Odmrazování
Jak truhlicovou mraznièku èistit
Když se mraznièka nepoužívá
KDYŽ NÌCO NEFUNGUJE SPRÁVNÌ ............................................................................................ str. 9 Jak vymìnit žárovku
ZÁRUKA, SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY.......................................................................................... str. 10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model EC 2219M EC 2619 M EC 3319 M Obsah (btto) litrù 227 262 333 Užiteèný obsah litrù 217 250 318 Výška cm 87 87 87 ...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.