<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Varná doska BAUKNECHT ETPI 8740 NE

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: BAUKNECHT ETPI 8740 NE - Varná doska - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál BAUKNECHT ETPI8740NE / ETPI 8740 NE


PDF Stiahnuť návod zadarmo Varná doska BAUKNECHT ETPI 8740 NE
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 1.98 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ
V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá upozornění týkající se bezpečnosti; přečtěte si je a vždy je dodržujte.
Toto je symbol nebezpečí, který je důležitý pro zachování bezpečnosti a upozorňuje na možná nebezpečí pro uživatele a pro další osoby.
Před každým upozorněním týkajícím se bezpečnosti najdete tento symbol nebezpečí a následující výrazy:
NEBEZPEČÍ
Označuje nebezpečnou situaci, která v případě, že ní dojde, způsobí vážná poranění.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla v případě, že by k ní došlo, způsobit vážná poranění.
Všechny zprávy týkající se bezpečnosti označují příslušné možné nebezpečí a uvádějí, jak snížit riziko poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprvného použití spotřebiče. Dodržujte pečlivě následující pokyny:
- Před každou činností instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
- Instalaci nebo údržbu musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani
nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně požadováno v návodu k použití.
- Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby mohl spojit vestavěný spotřebič s elektrickým zdrojem.
- Instalace musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutné použít jednopólový vypínač s minimálním vzdáleností mezi kontakty 3 mm. - Nepoužívejte sdružené zásuvky a prodlužovací šňůry.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.