<< naspäť

Stiahnutie návodu pre výrobok:


Odsávač pár/ digestor ELECTROLUX EFP 6440 X

Na tejto stránke môžete získať návod na obsluhu: ELECTROLUX EFP 6440 X - Odsávač pár/ digestor - je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Všetky informácie, ako je veľkosť súboru, náhľad obrázku manuálu, kategória manuálu a pod. nájdete nižšie.

Po stiahnutí si súbor uložte na bezpečné miesto, napríklad do zložky "Moje dokumenty" alebo na "Pracovnú plochu". Pdf súbor potom môžete zobraziť kedykoľvek, aj keď budete "offline" (bez pripojenia na internet)

Dúfame, že tento dokument vám pomôže ušetriť čas a uľahčí ďalšiu prácu.
český návod k použití, česká priřučka, stiahnuť slovenský návod na obsluhu, návod na použite, príručka, manuál ELECTROLUX EFP6440X / EFP 6440 X


PDF Stiahnuť návod zadarmo Odsávač pár/ digestor ELECTROLUX EFP 6440 X
Náhľad prvej stránky návodu.
Ak Vám tento návod pomohol,
môžete mu dať bod:
Veľkosť súboru: 0.21 MB
dokument návodu je vo formáte .pdf

Náhľad návodu na použitie [+]
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o. Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Odsávač pár
tel.: 02/4333 4322 (55)
Návod na používanie
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu: [email protected]
Internet: www.electrolux.sk
EFP 6440, EFP 6411

========1========

• Dráhu výsuvnej časti môžete upraviť
prostredníctvom dvoch zarážok "F" podľa
hĺbky skrinky. Takýmto spôsobom je
možné umiestniť prednú stranu na hranu
skrinky (obr. 10). Postupujte takto: uvoľnite
skrutky zarážok "F", zarážky presuňte
podľa potreby dopredu alebo dozadu,
skrutky zarážok dotiahnite.
Obsah
Bezpečnostné pokyny 3 Pre montéra kuchynského nábytku 3 Pre používateľa 3 Všeobecne 4 Režim odsávania 4 Cirkulačný režim 4 Ovládanie odsávač
Ošetrovanie a údržba 6 Čistenie 6 Kovový tukový filter 6 Filter s aktívnym uhlím 7 Výmena žiarovky 7 Špeciálne príslušenstvo 8 Servis 8 Technické údaje 9 Inštalácia 9 Vybalenie 9 Umiestnenie 9 Zapojenie do elektrickej siete 9 Montážny materiál 10 Montáž 10
a5•
Na priložený nástavec "C" namontujte
Blahoželáme vám ku kúpe nového odsávača pár.
Pred prvým uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na používanie a montáž.
Nevyhnutnými podmienkami pre bezpečnú prevádzku spotrebiča sú správna dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
inštalácia a
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mali vždy poruke.
Ochrana zdravia a životného prostredia
Symbol na výrobku alebo jeho obale upozor ňuje na to, že materiál nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na re cyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou sp...

Pre viac informácií stiahnite prosím návod uvedený vyššie.